GIỚI THIỆU LEEP ASIA 2018

CHẤP NHẬN THỬ THÁCH
- THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

LEEP ASIA được tổ chức bởi tập đoàn CMG.ASIA với mục tiêu làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là triển lãm đầu tiên tại châu Á nơi mà bạn được giới thiệu và cập nhật các xu hướng, công nghệ, những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực Tăng Cường Chất Lượng Sống.

Tham gia và trở thành một phần quan trọng của LEEP ASIA 2018, cùng chúng tôi vận động gây quỹ cho CMG Family Foundation để phối hợp với các trung tâm nghiên cứu tầm soát và phòng chống bệnh ung thư đồng thời hỗ trợ trực tiếp các bệnh nhân ung thư - đặc biệt là trẻ em - và gia đình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống!

#LEEPASIA #LEEPFORLIFE #CURINGTOGETHER #CMGASIA #CMGFAMILYCANCERFOUNDATION #MAKINGLIFEBETTER

CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN

Thời gian triển lãm 9:30 - 21:30